mandag 19. mars 2012

Blender/ Dybdeskarphet


Idag har vi jobbet med blender. Vi har lært oss hvordan vi kan få objekter i forgrunnen eller bakgrunnen i fokus ved å stille på blenderåpningen. Stiller vi på et lavt tall får vi stor blenderåpning. Vi får da liten dybdeskarphet og kan få et objekt i fokus. har vi en lav blenderåpning får vi stor dybdeskarphet og bakgrunnen kommer gjerne mer i fokus. Stiller vi på et høyt tall får vi liten blenderåpning og stor dybdeskarphet. Vi bruker liten blenderåpning når det er mye lys ute og stor blenderåpning når det er lite lys.

Her har jeg har jeg liten blenderåpning og stor dypdeskarphet. 
Her kommer syklene i forgrunnen i fokus.
Blender: 36.0

Her har jeg stor blenderåpning og liten dybdeskarphet. 
Stolpen kommer i fokus.
Blender: 5.6

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar